Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

Kriisinhallintakeskus hakee ympäristöasiantuntijoita siviilikriisinhallinnan peruskurssille (DL 20.06.)

Kriisinhallintakeskus CMC Finland hakee ympäristöön, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen erikoistuneita asiantuntijoita siviilikriisinhallinnan peruskoulutukseen. Hyväksytysti suoritetun peruskurssin jälkeen asiantuntijat voivat hakeutua määräaikaisiin tehtäviin ulkomaille, esimerkiksi siviilikriisinhallintaoperaatioiden ympäristöneuvonantajiksi. Ympäristöneuvonantajia on toistaiseksi rekrytoitu Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toimiviin operaatioihin. Vastaavia tehtäviä on aukeamassa ainakin Ukrainassa, Nigerissä, Kosovossa ja Georgiassa.

Ympäristöneuvonantajat siviilikriisinhallintaoperaatioissa

”Siviilikriisinhallintaoperaatioissa on aukeamassa uusi tehtäväkenttä ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristönsuojelun edistämisen parissa. Ensimmäiset asiantuntijat pääsevät luomaan uutta toimintamallia operaatioiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja identifioimaan kuhunkin operaatioon ja kohdemaahan parhaiten soveltuvia toimintaehdotuksia paikallisten tahojen kanssa toteutettavaksi.”
(Mia Rahunen, Head of Planning, Evaluation and Reporting, EUCAP Sahel Mali)

Ympäristöneuvonantajien tehtäviin voi kuulua esimerkiksi:
• Kehittää operaation ympäristövaikutusten seurantatyökalua ja edistää operaation toiminnasta johtuvien ympäristöhaittojen vähentämistä
• Tarkkailla ja analysoida ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia kohdemaan sisäiseen turvallisuuteen ja operaation tehtävien toteuttamiseen
• Edistää ympäristönäkökulmien huomioimista operaation ja sen henkilöstön toiminnassa esimerkiksi kouluttamisen ja tiedottamisen keinoin
• Toimia yhteyshenkilönä muiden kohdemaassa toimivien toimijoiden kanssa ympäristöön liittyvissä asioissa

Tehtäväkohtaiset vaatimukset vaihtelevat operaatioista ja työnkuvauksesta riippuen. Tehtäviin vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkintoa ympäristöalalta sekä usean vuoden työkokemusta ympäristövaikutusten arvioinnista, hiilijalanjälkilaskennasta, ympäristön suojelusta tai muusta vastaavasta työstä.

Siviilikriisinhallintatehtäviin CMC:n kautta hakeutuvien yleiset vaatimukset ovat henkilökohtainen soveltuvuus sekä hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys, minkä lisäksi lähes kaikissa tehtävissä vaaditaan B-luokan ajokortti. Lisätietoja siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksesta löydät kotisivuiltamme.

Siviilikriisinhallinnan peruskurssihaku ympäristöalan osaajille (DL 20.06.)

Ympäristöneuvonantajiksi hakeutuville ensimmäinen askel on hakea CMC:n järjestämälle siviilikriisinhallinnan peruskurssille. Kurssi antaa ammattitaustasta riippumatta asiantuntijalle valmiudet työskennellä operaatiossa.

Seuraava kurssi on 4.-15.9.2021, johon on avattu yksilöity haku vain ympäristöön, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen erikoistuneille asiantuntijoille. Peruskurssille haetaan Webropol-hakemuksella. Haku sulkeutuu 20.06.2021. Peruskurssin suorittamisen jälkeen hakija siirtyy CMC:n asiantuntijarekisteriin ja voi hakea omaa asiantuntijuuttaan vastaaviin kansainvälisiin tehtäviin. Kurssin suorittaneet sitoutuvat hakemaan tehtäviin vuoden kuluessa. Lisätietoja koulutuksesta voit kysyä sähköpostitse CMC:n koulutusyksiköstä: training@cmcfinland.fi

Vuoden 2022 peruskursseille avataan yleinen haku 16.08.2021.

Yksi kommentti artikkeliin ”Kriisinhallintakeskus hakee ympäristöasiantuntijoita siviilikriisinhallinnan peruskurssille (DL 20.06.)”

Jätä kommentti

Accessibility