European Union Border Assistance Mission in Libya, haku päättyy 6.5.2021 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUBAM Libya -operaatiossa avoinna oleviin siviilikriisinhallintatehtäviin:

LIBHM07 Gender Adviser–  vaativuusluokka 5a
LIBOP24 Corrections and Justice System Adviser–  vaativuusluokka 5a
LIBOP14 Organised Crime Strategic Adviser–  vaativuusluokka 5a
LIBOP07 Customs Adviser–  vaativuusluokka 5a

Tehtäväkohtainen vaativuusluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tässä ilmoituksessa esitetty vaativuusluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Vaativuusluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Tehtäväkohtaisen palkkaluokan lisäksi maksetaan kulloinkin voimassa olevaa tasokorotusta, joka on tällä hetkellä korkean riskin (high risk) alueella toimiviin EU-operaatioihin sijoitettujen tehtävien osalta yksi palkkaluokka. EUBAM Libya -operaation kohdalla tasokorotus edellyttää, että lähetetyn asiantuntijan sijoituspaikka on Libyassa. Enimmäispalvelusaika korkean riskin alueilla toimivissa operaatioissa (ml. EUBAM Libya) on kaksi vuotta.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä (ohje) ja lisäksi täyttää hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 6.5.2021 klo 9.00. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility