EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine) CfC 2-2024, hakuaika päättyy 3.7.2024 klo 12.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUAM Ukraine -operaatiossa avoinna oleviin siviilikriisinhallintatehtäviin.

Adviser on Human Rights (UAC 009) – palkkaluokka 5a

Political Adviser (UAC 021) – palkkaluokka 5a

Senior Adviser on EU Integration (UAC 026) – palkkaluokka 5

Project Management Officer (UAC 042) – palkkaluokka 4

Senior Adviser on Prosecution (UAM 005) – palkkaluokka 5

Senior Adviser on Criminal Justice (Judiciary) (UAO 098) – palkkaluokka 5

Head of National Security Component (UAO 130) – palkkaluokka 6

Head of Criminal Investigation Unit (UAO 142) – palkkaluokka 6

Senior Adviser on Defense and Fair Trial Rights (UAO 144) – palkkaluokka 5

Senior Adviser on Investigation of International Crimes (UAT 006) – palkkaluokka 5

Senior Adviser on Criminal Analysis (UAT 024) – palkkaluokka 5

Senior Border/IBM Adviser (LVO 011) – palkkaluokka 5

Huomaathan tutustua myös operaation hakijoille asettamiin yleisiin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Tehtävien palkkaluokat perustuvat sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat on listattu asetusmuutokseen (195/2024). Tässä ilmoituksessa esitetyt palkkaluokat ovat alustavia arvioita, jotka voivat vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Tehtävän palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Enimmäispalvelusaika korkean riskin toimialueelle sijoittuvissa tehtävissä on kaksi vuotta. Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen suorittaminen (ellei hakija ole aiemmin palvellut siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa) katsotaan siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin merkittäväksi eduksi.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä ja lisäksi täyttää hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 3.7.2024 klo 12.00  Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon ja operaatioon sekä mahdollisen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen nimensä ja hakemansa tehtävien tietojen antamiseen operaation suomalaiselle yhteyshenkilölle.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

HUOM. Mikäli et ole vielä luonut omaa käyttäjätiliä Goalkeeperiin, ota yhteyttä Kriisinhallintakeskukseen hr@cmcfinland.fi mahdollisimman nopeasti. Tämä on edellytys hakeutumiselle ja tulee hoitaa virka-ajan puitteissa, viimeistään ti 2.7.2024 klo 12.00. Ohjeet Goalkeeper-hakemuksen täyttämisestä löydät täältä.

Accessibility